Åbent brev: Skal lovgivere forbyde religiøse minoriteters traditioner?

Åbent brev: Skal lovgivere forbyde religiøse minoriteters traditioner?

I foråret blev der på initiativ af Københavns biskop dannet en gruppe bestående af repræsentanter fra de tre religioner. Vi kalder det Jødisk Kristent Muslimsk Forum i København. – Vi drøfter i øjeblikket i forummet, hvilke områder vi skal arbejde med. Vi er optagede af, hvordan religion og det troende menneske kan udgøre et konstruktivt fundament for det enkelte menneske og være en integreret del af samfundets udvikling

Read More

Paneldebat om ytringsfrihed, ansvarlighed – og blasfemiparagraf

Paneldebat om ytringsfrihed, ansvarlighed – og blasfemiparagraf

Ved det ordinære årsmøde i Danske Kirkers Råd, der den 25. april 2015 afholdtes i Roskilde Baptistkirke, rummede dagsordenen blandt andet en temadebat om ytringsfrihed & ansvarlighed. 

Debatten startede med et indlæg af direktør Jacob Mchangama om debattøren mellem ytringsfrihed og ansvarlighed. 

Han blev efterfulgt af Roskildes borgmester Joy Mogensen, der talte om politikeren mellem ytringsfrihed og ansvarlighed. 

Inden den almindelige debat med salen afsluttede fhv. amtsborgmester og formand for Etisk Råd Erling Tiedemann rækken af panelindlæg ved at lægge op til svar på spørgsmålene: Har blasfemi- og racismeparagrafferne nogen som helst betydning for den almindelige borger, som ikke er særligt optaget af religion eller specielt aktiv i det offentlige rum? Og hvordan er vi som enkeltpersoner forpligtet over for vores medborgere i feltet mellem ytringsfrihed og ansvarlighed?

Read More

Fremtiden for verdensreligionerne

Fremtiden for verdensreligionerne

Verdens religiøse profil er under hastig ændring – først og fremmest som følge dels af forskelle i fødselsrater og i størrelsen af ungdomsårgange mellem verdens større religioner, dels af konversioner. Over de næste fire årtier vil kristne fortsat være den største religiøse gruppe, men Islam vil vokse hurtigere end nogen anden større religion. Det oplyser det anerkendte forskningsinstitut Pew Research Center

Read More