Pave Frans om de rige, de fattige og et etisk ansvarligt finanssystem

Pengene skal tjene og ikke herske, skriver pave Frans og fortsætter: Paven elsker alle, rige som fattige, men det er hans pligt i Kristi navn at minde om, at de rige skal hjælpe de fattige, respektere dem og bedre deres vilkår. Jeg opfordrer jer til en uegennyttig solidaritet og til, at økonomisk politik og finanssystem vender tilbage til en etik, der tilgodeser mennesket

Read More

Hvordan skal folkekirken styres?

 

”Et udvalg for økonomi og fælles anliggender vil skærpe den fællesøkonomiske manøvredygtighed i forhold til de udfordringer og behov, som erfares på både lokalt og nationalt plan i den folkekirkelige hverdag”. Sådan skriver Grundtvigsk Forum bl.a. i høringssvaret til ”Debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Read More

I Norge kommenterer Den katolske Kirke en betænkning fra Tros- og Livssynspolitisk Udvalg

Efter at have arbejdet et par år fremlagde det norske Tros- og Livssynspolitisk Udvalg i januar 2013 en betænkning, hvori udvalget i overensstemmelse med sit kommissorium havde foretaget en gennemgang af den statslige tros- og livssynspolitik i Norge og stillet en række forslag, som kan bidrage til at skabe en mere helhedsorienteret politik på området. – Betænkningen indbød til offentlig debat og kommentarer, og der foreligger nu et høringssvar fra Den katolske Kirke (hvilket i denne forbindelse skal forstås som de to bispedømmer Oslo og Trondheim)

Read More