Kristne og muslimske ledere: Religion trives bedst i det offentlige rum

45 muslimske og kristne ledere var den 8. november 2014 samlet til den 9. konference arrangeret af ”Kristent-Muslimsk Samtaleforum”, hedder det i en pressemeddelelse: Konferencen fandt sted i Roskilde Domsogns Konventhus. Fra kristen side deltog tre biskopper fra henholdsvis folkekirken og den katolske kirke, samt præster og organisationsledere fra forskellige kirkesamfund. Fra muslimsk side deltog ni imamer samt repræsentanter for en række muslimske organisationer. Temaet for konferencen var: ”Religion som ressource og udfordring i det offentlige rum”

Read More

Trossamfundenes fremtid – i lys af frikirkernes 175-års jubilæum

Af Bent Hylleberg, formand for Baptistkirken i Danmark

27. oktober 1839 blev Nordens første frikirke grundlagt i København. Det skete en kold morgen i ly af mørket udenfor byen, da de første baptister blev døbt i datidens Lersø på Nørrebro. Handlingen var i strid med landets love. En forfølgelse satte ind med såvel præste- som politimagt. Baptisternes ledere blev fængslet og deres børn blev tvangsdøbt. Forbud og kontrol skulle sætte grænser for trosfriheden

Read More

I 30 lande skal statsoverhovedet tilhøre en bestemt religion

Pew Research Center, som er en Washington-baseret forsknings- og analyseinstitution, har for nylig rapporteret, at 30 af verdens lande (15 %) hører til en speciel gruppe af nationer, som stiller krav om, at deres statshoved skal have en bestemt religiøs tilknytning. Fra monarkier til republikker gælder det, at kandidater til embedet i disse lande (herunder tronfølgere i monarkier) skal tilhøre en specifik religiøs gruppe

Read More

Hvordan forebygges kollektivt religiøst had?

FN's "Special Rapporteur on freedom of religion or belief", Heiner Bielefeldt, beskriver i sin rapport fra december 2013 "kollektivt religiøst had" som "fælles manifestationer af intense og irrationelle følelser af foragt, fjendskab og stærk uvilje mod en specifik målgruppe eller et specifikt individ proklameret i en bestemt religions eller tros navn", fortæller Mogens Mogensen i denne artikel

Read More