Biskopperne i brechen for mindretalstrossamfundene

24. marts 2015

Af redaktionen

I et brev til minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen skriver biskop Peter Skov-Jakobsen om trossamfundsudvalget, at biskopperne finder det naturligt, at mindretallet selv får lov til at udtrykke sine problemer, og at sagsforholdet ikke blot skal anskues fra et flertalssynspunkt.

I brevet skriver biskopperne:

"Kære Manu Sareen

Det glæder os, at du har nedsat et udvalg, som skal se på de trossamfunds betingelser, der er omfattet af § 69 i grundloven.

Da du nedsatte udvalget, der skulle arbejde med moderniseringen af folkekirkens struktur, viste du skyldigt hensyn til folkekirkens forskellige organisationer og generelle folkekirkelige interessenter.

Vi beder dig om også at vise dette hensyn mod de af § 69 omfattede trossamfund, idet vi finder det vigtigt, at de mennesker, der er omfattet af lovgivningen høres.

Den sidste måneds hændelser kalder på, at der udvises hensyn mod mindretal i landet.

Vi har en tradition for et samtalende demokrati, hvor mindretal kommer til orde, og derfor finder vi det ikke hensigtsmæssigt, at der ikke er en repræsentation af de af § 69 omfattede trossamfund i udvalget.

Vi finder det naturligt, at mindretallet selv får lov til at udtrykke sine problemer og at sagsforholdet ikke blot skal anskues fra et flertalssynspunkt.

Med venlig hilsen

På vegne af biskopperne

Peter Skov-Jakobsen