Der er behov for videreudvikling af den interreligiøse dialog i Danmark, siger muslimske og kristne ledere

44 muslimske og kristne ledere var den 16. november 2013 samlet til den årlige konference arrangeret af ”Kristent-Muslimsk Samtaleforum”.1) Det var 8. gang, en sådan konference blev afholdt, og det skete i Dansk Islamisk Råds moské i København, oplyses det i en pressemeddelelse fra mødet.

Fra kristen side deltog fem biskopper fra folkekirken (den katolske biskop Czeslaw var forhindret på grund af møde i Kirkens såkaldte pastoralråd). Herudover deltog præster og organisationsledere fra forskellige kirkesamfund.

Fra muslimsk side deltog seks imamer samt repræsentanter for en række muslimske organisationer.

Temaet for konferencen var spørgsmålet: ”Skal vi arbejde for et samarbejdsråd for tros- og livssynssamfund i Danmark”.

Repræsentanter for forskellige religiøse grupper i Norge og Sverige redegjorde for deres erfaringer med interreligiøse fora og understregede, at der både er fordele og ulemper ved at have multilaterale samarbejdsråd, men at norske og svenske tiltag generelt er et skridt i den rigtige retning i dialogen mellem trossamfund i de to lande.

I en paneldrøftelse om behov og muligheder for et samarbejdsråd for tros-og livssynssamfund i Danmark gav biskop Karsten Nissen, Folkekirken, formanden for Muslimernes Fællesråd Asmat Mojaddedi samt kontorchef Pernille Kjeldgård fra Københavns Kommune deres bud på samfundsrelevans og mulige opgaver for et eventuelt dansk samarbejdsråd.

Konferencens deltagere var enige om, at der også i Danmark er behov for videreudvikling af den interreligiøse dialog, og at denne proces kan føre til dannelse af et interreligiøst samarbejdsråd på basis af eksisterende relationer. Sammensætningen af et sådant råd kræver imidlertid yderligere kontakter og overvejelser.

Det kommende års styregruppe for Kristent-Muslimsk Samtaleforum blev bedt om at arbejde videre med denne proces.

Biskop Elisabeth Dons Christensen fra Ribe Stift sammenfattede drøftelserne og sagde, at det er afgørende, at et evt. samarbejdsråd etableres sammen med græsrødderne – og frem for alt skal alle de, der ønsker et sådant råd, sørge for, at dialogen tilbage til deres trossamfund styrkes og opretholdes.

Mohamed al-Maimouni fra Dansk Islamisk Råd gav udtryk for at være meget åben over for oprettelsen af et interreligiøst samarbejdsråd; dog er det nødvendigt, sagde han, at definere de fælles interesser og mål for rådet.

Konferencens deltagere var enige om at mødes igen d. 8. november 2014.

    

1) Formålet med Kristent-Muslimsk Samtaleforum er at fremme den fælles religionssamtale og værne om og bidrage til udviklingen af det danske samfund som et demokratisk og inkluderende samfund. Kristent-Muslimsk Samtaleforum ledes af en styregruppe bestående af fem kristne og fem muslimer.