Fælles fejring i 2017 af 500 året for Reformationen?

I november 2008 havde jeg lejlighed til – på invitation fra daværende kirkeminister Birthe Rønn Hornbech – at holde en såkaldt "reformatorisk after dinner speech" på en konference, der havde den overordnede titel "Vor lutherske arv og udfordring".

Talen afsluttedes med en omtale af det kommende reformationsjubilæum:

"Den […] afsluttende reformatoriske betragtning tager udgangspunkt i, at vi – når rådhusklokkerne næste gang ringer nytår ind – kan skrive 2009 i kalenderen. Så er der kun otte år til et jubilæum, nemlig 500-året for Martin Luthers opslag af de 95 teser, og rundt omkring i verden er man ved at sætte vand over til fejringen af dette jubilæum.

Det bliver jo uundgåeligt – og sådan skal det naturligvis også være – en fejring af noget fortidigt, men fejring af det fortidige er jo især relevant, hvis det har betydning for nutiden og ikke mindre for fremtiden. Det bør derfor ikke alene være en festligholdelse af en fortidig begivenhed, men en fælles samling omkring det reformatoriske som sådant – en fælles bekendelse til devisen, at Kirken er semper reformanda; at den altid skal reformeres.

Interessant er det i den forbindelse, at et katolsk institut i Paderborn og et tilsvarende luthersk institut i Strasbourg arbejder sammen om at udgive en fælles kommentar til Luthers 95 teser – tilsyneladende også med den målsætning at undersøge, om der i dag er det samme grundlag for en kirkespaltning, som der var dengang – hvis der overhovedet var. I udgangspunktet var det jo i hvert fald ikke hensigten.

Og i et interview i Frankfurter Allgemeine Zeitung opfordrede lederen af Det pavelige Råd for de kristnes Enhed, kardinal Walter Kasper, katolikkerne til at læse Luthers kommentarer til Bibelen og til at synge hans kraftfulde salmer. Kardinal Kasper gav dog også udtryk for det nok mere provokerende håb, at protestantismen ville vende tilbage til Martin Luthers tro.

I samme forbindelse kan det noteres, at den katolske ærkebiskop af Mainz, kardinal Karl Lehmann, på reformationsdagen i oktober i år prædikede ved festgudstjenesten i den største evangeliske kirke i Bonn, og at han her gjorde sig til talsmand for en fælles luthersk-katolsk fejring af reformationsjubilæet i 2017.

Noget sådant ville jo virkelig være et reformatorisk nybrud, må man da vist sige.

Og med det formentlig helt illusoriske håb, at det usandsynlige skulle ske, nemlig at Den danske Folkekirke i 2017 – for slet ikke at tale om i 2036 – skulle turde fejre reformationsjubilæum sammen med andre kristne kirker, herunder med os katolikker – med dette spinkle håb om, at Folkekirken virkeligt ville turde dét, vil jeg afslutte med et let reformeret citat fra indledningen til Martin Luthers 95 teser:

Amore et studio elucidandae veritatis haec suprascripta nunc disputabuntur – eller på dansk: Af kærlighed til sandheden og af lyst til at oplyse den sættes ovenstående nu til debat – samtidig med, at jeg siger som den irske komiker Dave Allen, der døde i 2005 – den Dave Allen, kan I måske huske, om hvem man sagde, at han havde en halv finger, mens han selv stædigt fastholdt, at han faktisk havde 9½ finger – en problemstilling, som jeg i øvrigt ofte har opfattet som symbolsk for de forskellige opfattelser af, hvor meget vore kirker har fælles eller ikke fælles – er det kun en halv, eller er det 9½?

Så altså med Dave Allen's ord: Goodnight, thank you – and may God bless you!"

Så vidt det afsluttende afsnit i min after dinner speech – men på den baggrund er det vel indlysende, at jeg ikke alene spidsede ører, men endda hoppede i stolen, da jeg for et par dage siden erfarede, at Den lutherske-katolske kommission om kristen enhed havde udgivet et dokument med titlen "From Conflict to Communion", der netop handler om en fælles luthersk/katolsk markering af 500 året for Reformationen.

Med citat af pave Johannes den 23., "De ting, der forener os, er større end dem, der skiller os", inviterer kommissionens to formænd, biskop em. Eero Huovinen fra Finlands lutherske kirke og biskop Karlheinz Diez fra Tysklands katolske kirke, alle kristne til at studere dokumentet både med åbent sind og kritisk – og at gå med på vejen mod et dybere fællesskab mellem alle kristne.

Rapporten fra den katolsk/lutherske kommission kan læses ved at klikke her (engelsk tekst; forhåbentlig vil der komme en dansk oversættelse).