Historien er tit lang og indviklet

Studser man over et eller andet i kirke- og religionslovgivningen i Danmark, vil en nærmere undersøgelse af sagen ofte vise, at tingene er historisk bestemte. Og at historien sjældent står stille.

Med runde tal yder staten årligt omkring 1 milliard kroner til Folkekirken. Det dækker cirka 12 % af kirkens samlede udgifter. De resterende cirka 88 % af udgifterne dækkes af den kirkeskat, som Folkekirkens medlemmer betaler.

En forestilling om, at Folkekirken i alt væsentligt er finansieret af staten, er således uden hold i virkeligheden.

Men hvorfor udgør statens bidrag nu lige netop den nævnte milliard? Ja, det kræver et svar, som  må hentes i historien om, hvordan det har udviklet sig – faktisk helt tilbage siden grundloven i 1849.

Til den ende har Ministeriet for Ligestilling og Kirke udarbejdet notatet "Præsters aflønning", der skridt for skridt gennemgår udviklingen, redegør for de politisk gennemførte tilpasninger – og bekræfter antagelsen af, at "alt er historisk bestemt".

Klik her for at læse notatet

Erling Tiedemann