Historisk bestemte forskelle

Som bekendt er der stor forskel mellem USA og Danmark, når det handler om religion og politik.

Mens USA har en rimeligt absolut a-religiøs forfatning, men et nok så religiøst civilsamfund, så har vi i Danmark et knap så religiøst civilsamfund, men til gengæld en forfatning, der forpligter staten til at støtte Folkekirken; der forpligter regenten til at være medlem af den, og som giver politikerne i Folketing og regering kompetence til at lovgive om, hvordan kirken skal styres.

Disse grundlæggende forskelle betyder også, at vi af og til oplever ting i USA, som ville være utænkelige hos os selv.

I den forgangne uge samlede vicepræsident Joe Biden således 12 ledere af forskellige trossamfund, kristne, jødiske, muslimske og andre til et møde i Det hvide Hus. Her opfordrede han dem til at engagere trossamfundene i en landsdækkende debat, som skal sigte på at få gennemført en lov om våbenkontrol. Det drejede sig om at få reduceret antallet af skyderier og drab, og Joe Biden opfordrede de religiøse ledere til at appellere til alle amerikanere om at medvirke til, at den nødvendige lovgivning kan blive vedtaget.

Det fortæller bladet National Catholic Reporter.

Blandt deltagerne i mødet var pastor Michael McBride, der er leder af organisationen Lifelines to Healing, en kirkelig organisation, som arbejder for at få bragt antallet af skyderier i de centrale bydele ned. McBride fandt mødet meget konstruktivt og sagde, at han så frem til at arbejde sammen med vicepræsidenten, med Obama administrationen og med kongressen om at finde effektive løsninger, der, som han udtrykte det, "kan sikre vore børn og naboer mod at blive ofre for vold med skydevåben".

Organisationen Lifelines to Healing står sammen med organisationen PICO for en landsdækkende kampagne, en Gun Violence Prevention Sabbath, som skal gennemføres i weekenden 19.- 20. januar. Her vil man i kirker, synagoger, moskeer og andre steder for gudsdyrkelse bl.a. mindes de medlemmer, som er døde som ofre for skyderier.

Mere en 35 forskellige religiøse grupperinger har tilsluttet sig afholdelsen af denne weekend på tværs af landet.

Nu kunne mine læsere jo med rette indvende, at denne beretning vel ikke er så relevant for os i Danmark. Nok oplever vi i disse år skyderier her i landet, som var utænkelige i min barndom, men de ligger dog milevidt fra, hvad man er vant til i De forenede Stater.

Hensigten er da heller ikke først og fremmest at tale om skyderier, men blot om at give et eksempel på, at nok findes religion og politik i alle lande, men det er meget forskelligt, hvordan de spiller sammen med hinanden – og den konkrete model er næsten altid historisk bestemt.

Amerikanerne har deres måde, vi har vores – men når det rigtigt kniber, som det gjorde i forbindelse med karikaturkrisen, kunne danske politikere alligevel også finde ud af at give tilslutning til, at nogle af Folkekirkens biskopper rejste til Mellemøsten og var med til at rage kastanjerne ud af ilden – og det lykkedes jo i øvrigt ganske udmærket …

Erling Tiedemann