Hva' nu det for noget?

Det kan ikke udelukkes, at nogle vil reagere på etableringen af denne blog ved at tage sig til hovedet: "Nu troede vi, at der efterhånden var enighed om, at religion og politik skulle holdes adskilt, og minsandten om der så ikke er nogen, der forbinder dem med et &."

Omtrent sådan ville de måske sige.

Men en reaktion som denne beror i givet fald på en misforståelse.

Det handler ikke om at lade religionen sidde på politikken eller om at lade politikken bestemme over religionen – eller om at rode det hele sammen, som var det én grød.

Det drejer sig blot om at erkende, at både religion og politik har deres solide basis i den menneskelige virkelighed. Det gælder derfor om at gøre sig lige så solide tanker om det uundgåelige samspil og modspil dem imellem, der naturligt følger heraf.

Kort sagt har religion og politik hver sin rolle at spille i menneskers liv, og de kan erfaringsmæssigt både befrugte og udfordre hinanden.

Symbolsk er dette søgt udtrykt med billedet af en stabel bøger som ikon for bloggen:

  • et bind af et internationalt leksikon om religioner (og altså ikke kun om en enkelt religion eller et enkelt trossamfund)
  • et bind af Søren Kierkegaards samlede værker (og dermed tekster fra en dansk, kristen filosofs hånd)
  • et bind af Platons værker (og dermed fra en kilde til den fælles europæiske kultur)
  • en kommenteret udgave af Danmarks Riges Grundlov (og dermed et udtryk for det demokrati, som denne blog forudsætter og bygger på)
  • bogen Law & Religion in the 21st century: Nordic perspectives (og dermed et udtryk for den voksende dialog i de nordiske lande om religionsretten)
  • og endelig – naturligvis – den autoriserede danske oversættelse af Bibelen.

Klik her for at se boglisten bag ikonet

Erling Tiedemann