Hvorfor skal Danmark have en statsreligion?

På en af Kristeligt Dagblads hjemmesider besvarer pastor Ricardt Riis indsendte spørgsmål, og for et par dage siden spurgte Heidi Kristensen, hvorfor "I mener, at vi i Danmark skal beholde statsreligionen".

Ricardt Riis svarede:

Kære Heidi

Jeg hører nu ikke til dem, der mener, at vi i Danmark skal beholde statsreligionen. Så jeg er nok ikke den rette til at svare på dit spørgsmål.

Men lad mig alligevel komme med nogle bemærkninger: Først har vi måske slet ikke nogen statsreligion. Vi har en folkekirke, og enhver kan melde sig ud af den, hvis man vil. Man kan derimod ikke melde sig ud af staten. Og folkekirken er kun folkekirke, så længe en betragtelig del af folket er medlemmer.

Denne tilstand er ved at ændre sig, fordi de mange indvandrede muslimer jo ikke er kristne og derfor ikke vil være medlem af folkekirken. Men hvor langt vi skal ned i procenttal, før det bliver uomgængeligt at lave om på den nuværende ordning, er ikke til at vide.

Dernæst skal man måske først lave om på den økonomiske fordeling mellem stat og kirke, så kirken ikke løser statslige opgaver (begravelsesvæsen og personregistrering), og så staten ikke løser kirkelige opgaver (staten bidrager for eksempel til præstelønningerne). Det ville skabe klarhed.

Endelig kunne jeg da godt tænke mig, at kirken fik et eget råd, så den blev selvstyrende og ikke som nu underlagt folketinget. Det er det forhold, der får mange til at sige, at vi har en statsreligion. Jeg tror såmænd ikke, det vil styrke eller svække folkekirken, men det er mig imod, at der er så rodede og uigennemsigtige forhold, som der er.

Man har fra grundtvigsk og tidehvervsk side argumenteret imod en sådan ordning, fordi man frygter, at kirken vil blive overtaget af ”de hellige” eller ”de politiske”. Og - føjer man til: ”Er det ikke gået meget godt hidtil? Har kirken ikke haft stor frihed indtil nu?”

Jeg vil nu ikke mene, det er gået særlig godt set fra kirkens synspunkt. Men om så kirken havde levet trygt og godt styret af staten som barnepige, skal så kirken af den grund til evig tid være under barnepige?

Vi må vel efterhånden være modne nok til at kunne overtage styringen af vore egne anliggender. Det var lidt løse tanker om dit spørgsmål. Jeg håber, det kan hjælpe i nogen grad.

Med venlig hilsen

Ricardt Riis, teolog og forfatter

  

Ricardt Riis er præst i Den danske Folkekirke; fra 1967 og indtil han i 2002 gik på pension, var han præst ved Horsens Klosterkirke. Ovenstående tekst har som nævnt været bragt på hjemmesiden http://www.kristendom.dk, og den gengives her med forfatterens venlige tilladelse.