Kampen om civilregistreringen

10. maj 2015

Af Erling Tiedemann

Den 26. marts 2015 fremsatte to medlemmer af Enhedslistens folketingsgruppe, Jørgen Arbo-Bæhr og Henning Hyllested, et forslag til folketingsbeslutning (B 107) om, at civilregistreringen skal overgå fra folkekirken til kommunerne:

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om, at al civilregistrering, dvs. registrering af fødsel, fadderskab, navngivning, navneændring og dødsfald, fremover skal ske i kommunerne.

Forslaget kom til 1. behandling i folketinget, og alle indlæg i forhandlingen kan læses ved at klikke her og ses som video ved at klikke her.

Forhandlingen i salen mundede ud i, at forslaget henvistes til kirkeudvalget, som modtog en deputation fra Humanistisk Samfund, der også har afleveret et notat om sagen.

Klik her for at læse dette notat.

Efter anmodning fra udvalget har kirkeminister Marianne Jelved kommenteret Humanistisk Samfunds notat.

Klik her for at læse ministerens kommentar.

(Denne artikel vil blive opdateret efter behov)