Kristne og muslimske ledere: Religion trives bedst i det offentlige rum

45 muslimske og kristne ledere var den 8. november 2014 samlet til den 9. konference arrangeret af ”Kristent-Muslimsk Samtaleforum”, hedder det i en pressemeddelelse:

Konferencen fandt sted i Roskilde Domsogns Konventhus. Fra kristen side deltog tre biskopper fra henholdsvis folkekirken og den katolske kirke, samt præster og organisationsledere fra forskellige kirkesamfund. Fra muslimsk side deltog ni imamer samt repræsentanter for en række muslimske organisationer. Temaet for konferencen var: ”Religion som ressource og udfordring i det offentlige rum”.

Temaet blev udfoldet gennem oplæg fra professor Niels Kærgaard og Dr. Mansour Leghaei og perspektiveret af MF Karsten Lauritzen (V) og chefredaktør på Kristeligt Dagblad Erik Bjerager, som alle konstaterede, at religion aktuelt spiller - og bør spille - en udfordrende rolle i den offentlige debat. Det blev dog også påpeget, at religion i dagens Danmark måske er mere udfordret end udfordrende.

Generalsekretær i Bibelselskabet Morten Thomsen Højsgaard og oversætter Abdullah Simsek satte fokus på oversættelsen af hellige skifter og deres funktion som ”offentlige bøger”. Debattør Zubair Butt Hussain og DR programmedarbejder Simon Kangas Larsen adresserede slutteligt forholdet mellem religion og medier i Danmark med en klar opfordring til, at medlemmer af trossamfund ikke accepterer offerrollen og tager del i debatten.

Biskop i Haderslev Stift, Marianne Christiansen, udtaler: ”Det er vigtigt, at vi som religiøse mennesker tager del i samfundsdebatten. Og dette ikke blot, når det handler om religiøse sager! Tro og religiøsitet er en del af det at være menneske og har derfor relevans for de spørgsmål, som samfundet beskæftiger sig med. Konferencen i dag har været med til at understrege dette”.

Mustafa Gezen, formand for Dialog Forum, udtaler: ”Religion styrker netværk og tillid. Derfor vil det være et mål for troende og ikke troende at styrke netværk og tillid interkulturelt, så vi kan få et meget stærkt samfund. Dette synes jeg, vi alle efter dagens konference bør tage med tilbage til vores professionelle og frivillige netværk”.

Konferencens deltagere var enige om at mødes igen i 2015.

 

Fakta:

  • Formålet med Kristent-Muslimsk Samtaleforum er at fremme den fælles religionssamtale og værne om og bidrage til udviklingen af det danske samfund som et demokratisk og inkluderende samfund.
  • Kristent-Muslimsk Samtaleforum ledes af en styregruppe bestående af fem kristne og fem muslimer. Styregruppen blev valgt på KMS-konferencen, der blev afholdt i november 2013.
  • For flere oplysninger om Kristent-Muslimsk Samtaleforum se: http://www.religionsmoede.dk/index.php/aktiviteter/kristent-muslimsk-samtaleforum


Yderligere information og baggrundsmateriale kan hentes på hjemmesiden for Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde. Henvendelser vedrørende konferencen stiles til generalsekretær i Folkekirke og Religionsmøde, Kåre Schelde Christensen – tlf.: 28 60 16 18 - e-mail: ksc@religionsmoede.dk