Parallelle retsopfattelser i Danmark

I de senere år har der været fokus på spørgsmål omkring ”parallelsamfund” i Danmark. Et tema har bl.a. været muslimers brug af imamer fx i forbindelse med indgåelse af ”muslimske ægteskaber” og fordeling af forældremyndighed. Et centralt spørgsmål har været om andre principper end dem, der findes i dansk lovgivning, finder anvendelse her. Dét er taget op i en rapport fra 2011, udarbejdet af SFI, Det nationale Forskningscenter for Velfærd.

Rapporten belyser, hvordan ikke-vestlige etniske minoriteter i Danmark anvender religiøs-retlige principper og instanser på det privatretlige område. Sådanne principper finder anvendelse, såvel blandt etniske minoriteter med især muslimsk baggrund som blandt andre religiøse mindretal, fx jøder og katolikker. Undersøgelsen er baseret på cirka 250 kvalitative interview.

Rapporten, som er på 192 sider, men forsynet med et kortere resumé, kan læses ved at klikke her.