Ups – et hyrdebrev …!

Biskopperne i Church of England har skrevet a pastoral letter, et hyrdebrev, med synspunkter i relation til det forestående parlamentsvalg. Noget tilsvarende er, det ved alle, utænkeligt i Danmark.

Fra kirkeligt hold vil formentlig bare forestillingen om et sådant hyrdebrev udløse den kendte strøm af indsigelser og påberåbelse af to-regimente-læren (der i parentes bemærket ofte misforstås derhen, at det ene regimente er Guds og det andet menneskets).

Også fra politisk hold vil det formentlig lyde, at udsendelse af et biskoppeligt hyrdebrev her i landet ville stride imod, at vi som bekendt har adskilt religion og politik, Gud og kejser, kirke og stat, men gjort det på vores helt egen og meget specielle måde, hvor stat og kirke er klart adskilt - uden at være det ...

Efter sådanne afvisende buller, der må formodes mere at ville handle om proces end om indhold (som nogle dog summarisk vil karakterisere som "rødt", mens andre vil hævde, at det er "blåt"), så forekommer det mere end tvivlsomt, om de engelske biskoppers hyrdebrev vil blive læst af så mange her i landet, som det fortjener.

Tillad mig derfor alligevel at stille et forvorpent forslag: Se væk fra konstateringen af, at udsendelsen af et sådant brev er ude af trit med den kirkelige (og statslige) kutyme i Danmark, og vurdér selve indholdet – for eksempel ud fra teksten ...

Klik her for at læse brevet i sin helhed (engelsk)

Klik her for at læse en serie kerneudsagn i brevet (engelsk)